Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 xấp xỉ 517 tỷ USD, tăng 7,6%; cán cân thương mại thặng dư gần 10 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu Việt Nam dự kiến cán mốc 500 tỷ USD năm 2019
Xuất nhập khẩu Việt Nam dự kiến cán mốc 500 tỷ USD năm 2019

Tại hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2019, Bộ Công Thương cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu đến hết tháng 12 ước đạt 516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018 và đạt mức bình quân khoảng 43 tỷ USD/tháng.

Xuất khẩu chiếm khoảng 50,96% tổng kim ngạch, tạo ra mức thặng dư thương mại năm khoảng 9,94 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là năm thứ 4 Việt Nam duy trì được thặng dư thương mại.

Năm 2011, Việt Nam có 21 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đến năm 2019 con số này là 32 mặt hàng (trong đó có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD và 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD).

Thị trường xuất siêu chủ yếu là các nước phát triển, có yêu cầu khắt khe về chất lượng đối với hàng hóa như Mỹ (46,4 tỷ USD), EU (26,9 tỷ USD).

Đặc biệt, sau một năm thực hiện hiệp định CPTPP, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường thành viên cũng tăng trưởng, thể hiện bước đầu tận dụng hiệu quả các các cam kết, chẳng hạn xuất khẩu sang Canada tăng 28,2%; sang Mexico tăng 26,8%.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng xuất nhập khẩu năm 2020 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như đòi hỏi cao hơn về chất lượng và an toàn thực phẩm với sản phẩm nông sản, tranh chấp thương mại, phòng vệ thương mại và bảo hộ mậu dịch, bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung chưa chấm dứt, và nhiều biến động khó lượng của thế giới... Do đó, việc tham mưu, dự báo chính sách sát thực tế hơn sẽ là yêu cầu hàng đầu.