Chiều 28/5, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN nghệ đợt 6. Theo đó, hai giải thưởng danh giá này được tiến hành xét tặng theo 3 cấp, bắt đầu với cấp cơ sở từ ngày 1/12/2020 và dự kiến trao giải vào ngày 2/9/2021.

Giải thưởng Hồ Chí Minh được coi là giải thưởng danh giá nhất tại Việt Nam hiện nay dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống,…

“Bắt đầu từ năm 1995, Nhà nước trao giải thưởng này để tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho nền KH&CN trong chiến tranh cũng như trong quá trình xây dựng đất nước. Nhiều gương mặt lớn đã xuất hiện trong giai đoạn đầu của giải thưởng như Giáo sư Tạ Quang Bửu, Giáo sư Trần Đại Nghĩa,...”, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu trong hội nghị. Nguồn: KH&PT

Giải thưởng Nhà nước cũng tương tự, điểm khác biệt là mức độ ảnh hưởng xếp sau Giải thưởng Hồ Chí Minh. Bộ KH&CN phụ trách giải thưởng về khoa học và kỹ thuật; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách giải thưởng về văn học và nghệ thuật.

Cả hai giải thưởng đều được trao 5 năm một lần vào ngày Quốc khánh 2/9. Các tác giả, đồng tác giả có công trình, cụm công trình đoạt giải sẽ được nhận bằng chứng nhận cùng số tiền thưởng tương đương 270 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định xét tặng giải thưởng đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh và 170 lần đối với Giải thưởng Nhà nước.

Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 sẽ tổ chức vào ngày 2/9/2021. Quá trình xét tặng giải thưởng được tiến hành độc lập theo 3 cấp:

(1) Cấp cơ sở: Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 1/12 đến trước 31/12/2020.

(2) Cấp bộ, ngành, địa phương: Tổ chức xét tặng từ ngày 10/1 đến trước ngày 5/3/2021.

(3) Cấp Nhà nước: Tổ chức xét tặng từ ngày 2/4 đến ngày 10/7/2021 qua hai hội đồng, gồm hội đồng chuyên ngành và hội đồng cấp nhà nước.

“Mặc dù có các văn bản quy định rất chặt chẽ nhưng các năm thường vẫn có những thiếu sót, ảnh hưởng đến thời gian trao giải. Để tránh trường hợp trên, việc tổ chức các hội đồng xét duyệt từ cấp cơ sở đến cấp bộ cần theo sát hướng dẫn để triển khai bài bản, tránh việc gửi đi gửi lại hoặc khiếu kiện, kéo dài thời gian xét duyệt”, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhận xét.

Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng cấp Nhà nước phải gửi đến Bộ KH&CN trước 17 giờ ngày 15/3/2021 (đối với hồ sơ thường) và 17 giờ ngày 20/3/2021 (đối với hồ sơ mật). Thời gian được tính theo dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “văn bản đến” của Văn phòng Bộ KH&CN.

Các cơ quan, tổ chức căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 và Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ, cùng quá trình 3 cấp nêu trên để triển khai công tác xét tặng các giải thưởng.