VP Đề án 844, Bộ Khoa học & Công nghệ, cùng đối tác Sun* Startups đang tiến hành khảo sát nhu cầu phát triển phần mềm của các doanh nghiệp khởi nghiệp để có kế hoạch hỗ trợ nhân sự kỹ thuật cấp cao.

Nhận thấy nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng phát triển ngay trong và sau đại dịch Covid-19 nếu được hỗ trợ, VP Đề án 844 đã phối hợp với Sun* Startups tiến hành khảo sát nhu cầu phát triển phần mềm của họ trong giai đoạn tới. Các câu hỏi khảo sát xoay quanh thực trạng startup phải đối mặt cũng như những khó khăn mà họ mong muốn được hỗ trợ trong quá trình phát triển sản phẩm.

Các kết quả khảo sát sẽ phục vụ việc triển khai chương trình hỗ trợ nhân sự công nghệ cho startup, đặc biệt thông qua việc cung cấp gói thuê nhân sự kỹ thuật chất lượng cao (senior) với chi phí ưu đãi. Đại diện Sun* Startups cho biết chương trình không giới hạn số lượng doanh nghiệp được chọn cũng như tổng mức chi phí cho chương trình. Các dự án được tuyển chọn được nhận hỗ trợ đến hết năm 2020; sau đó, Ban tổ chức sẽ cân nhắc việc mở rộng gói tài trợ nhân sự cho những năm tiếp theo.

Khảo sát dự kiến kết thúc vào ngày 31/5/2020, còn chương trình hỗ trợ dự kiến triển khai từ tháng 6/2020. Các dự án/startup có mong muốn tham gia đăng ký tại đây.

Trước đó, từ ngày 25/3 đến 2/4/2020, VP Đề án 844 đã tiến hành một khảo sát khác về những doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng, phục vụ việc ứng phó với dịch Covid-19 và công bố danh sách 45 dự án và startup đã cho ra đời những nhóm giải pháp trực tiếp về y tế, hỗ trợ người chịu ảnh hưởng do cách ly và hoạt động của doanh nghiệp.