Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2021 tăng 203,7 nghìn người so với năm trước.

Có hơn 1,4 triệu người thất nghiệp trong năm 2021. Ảnh: Hoàng Nam
Có hơn 1,4 triệu người thất nghiệp trong năm 2021. Ảnh minh họa: Hoàng Nam

Ngày 6/1, Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2021.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của quý IV là 50,7 triệu người, tăng khoảng 1,7 triệu người so với quý trước và giảm 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 19,4 triệu người có việc làm phi chính thức, tăng 1,3 triệu người (tương ứng tăng 7,4% - cao gần gấp 2 lần mức tăng của lao động có việc làm). Theo Tổng cục Thống kê, con số này cho thấy nhiều người lao động đã quay trở lại thị trường và tìm được việc làm, song phần lớn đó là các công việc phi chính thức, thiếu ổn định, thu nhập thấp, không có hợp đồng lao động hoặc có nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác. “Rõ ràng, thị trường lao động có sự phục hồi nhưng sự phục hồi này chưa thật bền vững”, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

Tính chung cả năm 2021, lực lượng lao động đạt 50,5 triệu người, giảm 791,6 nghìn người so với năm trước. Trong đó, 49 triệu người có việc làm, giảm 1,0 triệu người so với năm 2020, cả ở số lao động có việc làm chính thức và phi chính thức. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là hơn 1,4 triệu, tăng 370,8 nghìn so với năm trước. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2021 cũng là hơn 1,4 triệu (3,22%), tăng 203,7 nghìn so với năm trước.

Về thu nhập, trong quý IV, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 139 nghìn đồng so với quý III - thời điểm mức thu nhập của người lao động thấp chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, mức này giảm đến 624 nghìn đồng. Tính chung cả năm 2021, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,7 triệu đồng, giảm 32 nghìn đồng so với năm 2020.