Với chủ đề “Nghiên cứu và ứng dụng trong công nghệ sinh học”, ngày 18/10 Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức Hội thảo Quốc tế về Công nghệ sinh học.

Hội thảo nhằm giúp sinh viên, giảng viên, chuyên gia nâng cao trao đổi học thuật - hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với nhau, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy

Hội thảo đã tiếp đón gần 100 đại biểu đến từ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, các trường đại học cũng như sự tham gia của GS. TS. Akira Suzuki – Tokyo City University, Nhật Bản, Tiến sĩ. Chatchawan Jantasuriyarat – Kasetsart University, Thái Lan.

Một giảng viên đang trình bày báo cáo nghiên cứu của mình.

Với hơn 50 báo cáo khoa học tại Hội thảo (gồm 1 phiên báo cáo toàn thể, 2 phiên báo cáo tiểu ban và 1 phiên báo cáo poster), các báo cáo đã tập trung về những thành tựu và triển vọng của các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong ngành công nghệ sinh học trong những năm gần đây.

Đặc biệt về các cơ chế liên quan đến bệnh thoái hóa khớp, công nghệ enzyme tái tổ hợp cho chẩn đoán phân tử và sản xuất thuốc; nghiên cứu phân tử ở bệnh ung thư; công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm ăn ngoại cộng sinh có giá trị kinh tế cao; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của nấm ký sinh trên côn trùng; công nghệ sinh học về nấm đạo ôn; công nghệ xứ lý chất thải chăn nuôi; ứng dụng marker phân tử trong chọn giống thực vật...

Các giảng viên, chuyên gia và sinh viên Khoa công nghệ sinh học tại hội thảo.

Hội thảo cũng là cơ hội để giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở TPHCM giao lưu, học hỏi và kết nối với các nhà nghiên cứu về công nghệ sinh học của Việt Nam và quốc tế cũng như tìm kiếm những vận hội thách thức mới trong cộng đồng nghiên cứu của Việt Nam và quốc tế.