Các doanh nghiệp này sẽ được đào tạo 1:1 trong 6 tháng và nhận 100 triệu đồng vốn hạt giống để thử nghiệm và hoàn thiện các mô hình kinh doanh sáng tạo, đồng thời nhân rộng những tác động xã hội tiềm năng.

Các doanh nghiệp được nhận Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19. | Ảnh: UNDP
Các doanh nghiệp được nhận Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19. | Ảnh: UNDP

Ngày 26/7, Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã công bố gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là các đơn vị do phụ nữ và các nhóm yếu thế làm chủ, ứng phó với Covid-19.

Gói hỗ trợ trên nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19" (Dự án ISEE-Covid) được khởi động từ tháng 4/2022.

Theo đó, 29 trong số hơn 150 doanh nghiệp tạo tác động xã hội gửi đơn đăng ký đã được chọn để nhận gói hỗ trợ gồm 6 tháng đào tạo 1:1 cùng 100 triệu đồng vốn hạt giống để xây dựng và thử nghiệm mô hình kinh doanh mới.

Các doanh nghiệp sẽ làm việc cùng 3 vườn ươm - BizCare, Wise, và Angle4Us - để giải quyết 3 mục tiêu: xác định những thách thức chính do Covid-19; thiết kế và chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc phát triển các sản phẩm/ dịch vụ mới để thích ứng với tình hình Covid-19; và sử dụng vốn hạt giống để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới.

Kymviet, một trong những doanh nghiệp tạo tác động xã hội nhận Gói hỗ trợ để thử nghiệm mô hình kinh doanh mới. | Ảnh:
Kymviet, một trong những doanh nghiệp tạo tác động xã hội nhận Gói hỗ trợ để thử nghiệm mô hình kinh doanh mới. | Ảnh: ĐHVO

Trong số các doanh nghiệp được lựa chọn, có 20 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 4 doanh nghiệp do người khuyết tập làm chủ.

Bà Caitlin Wiesen, trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng về những ý tưởng đa dạng và độc đáo của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội do phụ nữ làm chủ.

“Với sự mở cửa trở lại của du lịch Việt Nam, tôi cũng hy vọng rằng các mô hình sáng tạo như ‘nhà hàng trong bóng tối’ [với nhân viên phục vụ là người khiếm thị], du lịch cộng đồng sáng tạo, hoặc ứng dụng giảm thiểu chất thải trong lĩnh vực du lịch sẽ phát triển nhanh chóng”, bà nói.