Từ ngày 7 - 8/10/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra sự kiện triển làm và khởi nghiệp thường niên - HATCH!FAIR 2016 với chủ đề “Invisible Technology”.

HATCH!FAIR là sự kiện được tổ chức bởi HATCH!Program - Đơn vị xây dựng cộng đồng và vườn ươm khởi nghiệp. HATCH!FAIR 2016 là diễn đàn để kết nối các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, các nhóm khởi nghiệp trẻ, nhà đầu tư khởi nghiệp, các vườn ươm, trường đại học, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách gặp gỡ, liên kết và triển khai các sáng kiến hợp tác.

“Invisible Technology” là chủ đề chính xuyên suốt các hoạt động và sự kiện HATCH!FAIR 2016, được lấy cảm hứng từ tầm ảnh hưởng của những tiến bộ công nghệ mà không phải lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống, giao tiếp và tương tác giữa người với người.

Giới thiệu sự kiện HATCH!FAIR 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới thiệu sự kiện HATCH!FAIR 2016 tại TP Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, sự kiện có những phần thảo luận để tìm hiểu nhiều hơn các ứng dụng trong kỷ nguyên “Internet of Things”. Song song với triển lãm, sự kiện còn tổ chức các hoạt động khác như Cuộc thi Khởi nghiệp, Hành trình lập trình ứng dụng công nghệ (chương trình phát triển các sáng kiến công nghệ sáng tạo và tiềm năng để có thể phát triển thành mô hình kinh doanh bền vững).

Sự kiện dành cho những cá nhân và tổ chức quan tâm đến khởi nghiệp, có cơ hội tham gia và học hỏi về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời tìm kiếm cơ hội ra mắt và mở rộng mạng lưới, quan hệ hợp tác về kinh doanh, đầu tư và phát triển. Triển làm cũng giới thiệu một số sản phẩm, công nghệ mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.