Theo công bố của Chính phủ Hàn Quốc, đến cuối năm tài chính 2016 đầu tư cho R&D sẽ đạt 77 tỷ USD (4,04% GDP), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015, đứng thứ năm trên thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.

Trong đó, 78% là đầu tư từ khối doanh nghiệp, 12,5% từ chính phủ và 9,5% từ khối viện, trường. ¾ tài chính cho R&D của khối doanh nghiệp do các tập đoàn lớn đóng góp, phần còn lại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc có đội ngũ nghiên cứu và đầu tư cho R&D lớn nhất.

Về cơ cấu ngành, công nghiệp ô tô có đội ngũ nghiên cứu và đầu tư cho R&D lớn nhất.

Từ năm 2013 Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển KH&CN ba năm bao gồm năm chiến lược lớn: (1) mở rộng và nâng cao hiệu quả của đầu tư R&D quốc gia; (2) phát triển công nghệ chiến lược quốc gia; (3) nâng cao năng lực sáng tạo trung và dài hạn; (4) hỗ trợ việc tạo ra các ngành công nghiệp mới và (5) tạo thêm nhiều vị trí việc làm trong KHCN. Với chương trình này và những khoản đầu tư lớn từ Chính phủ, Hàn Quốc hy vọng nâng tỷ lệ đầu tư cho R&D toàn xã hội từ 4,04% GDP hiện nay lên 5,0% GDP vào cuối năm 2017.

Theo một báo cáo của OECD gần đây, về số lượng các công bố khoa học 10 năm qua, Hàn Quốc chỉ chiếm vị trí trung bình (thứ 12 trong bảng xếp hạng sau Australia). Tuy nhiên, Hàn Quốc được xếp thứ hạng cao trong việc sáng tạo công nghệ đột phá bao gồm công nghệ truyền dữ liệu và công nghệ chăm sóc sức khoẻ. Số lượng bằng sáng chế trong các lĩnh vực Internet of Things, dữ liệu lớn, điện toán lượng tử và viễn thông của Hàn Quốc chiếm 14% tổng số bằng sáng chế quốc tế.

Năm 2016 đầu tư cho R&D toàn thế giới là 1.947 tỷ USD.