Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đề xuất với thành phố về lộ trình và biện pháp hạn chế, tiến tới cấm xe 3 bánh vận tải hàng hóa trên địa bàn từ 7/2017 đến hết tháng 6/2018.

Từ nay đến hết tháng 7/2017, Sở GT-VT Hà Nội sẽ tập trung rà soát, xử lý các xe 3 bánh tự chế lưu thông trên đường, các cơ sở sản xuất, lắp ráp, buôn bán xe 3 bánh trái quy định.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/8 đến hết tháng 9/2017, Sở sẽ đối thoại với doanh nghiệp sử dụng xe 3 bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa và vận động thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe 3 bánh tự chế chuyển sang dùng xe chuyên dụng.

Đến ngày 30/6/2018, Sở sẽ thu hồi toàn bộ xe 3, 4 bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.