Doanh nghiệp nên làm gì với dữ liệu của mình? Một giải pháp đã được đưa ra tại tại Hội thảo Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo năm 2018, do Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức.

Số hóa là cụm từ được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, như là bước đầu tiên để doanh nghiệp có thể ứng dụng những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Tuy nhiên, theo anh Lê Công Thành, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ chọn lọc thông tin (InfoRe), chuyên ứng dụng AI trong nhận dạng thông tin nhân khẩu học, nhận dạng khuôn mặt, giọng nói, thu thập thông tin trên mạng xã hội…cho biết:vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải là cho dù muốn ứng dụng công nghệ mới, họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và cũng không có cơ sở về dữ liệu, nhân lực và hạ tầng tính toán.

Lê Công Thành Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ chọn lọc thông tin (InfoRe) thuyết trình tại hội thảo

Số hóa dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể dán nhãn và phân tích tính chất của dữ liệu rồi mới có thể ứng dụng công nghệ mới, hay cụ thể hơn là xây dựng các mô hình tính toán dựa trên những dữ liệu đó, để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.Trong một mức độ nhất định, dữ liệu càng lớn càng đòi hỏi nhiều nguồn lực xử lý và doanh nghiệp không thể dành nhiều nhân lực cũng như vốn cho việc này. Vì vậy, anh Lê Công Thành gợi ý các doanh nghiệp Việt Nam có thể dùng “sức mạnh cộng đồng” để làm việc này.

Amazon và Google là ví dụ nổi bật sử dụng nguồn lực cộng đồng để giảm chi phí tiếp cận và xử lý dữ liệu thông qua hai nền tảng là AWS Open data và Kaggle. Hai công ty này xây dựng cộng đồng tình nguyện cung cấp dữ liệu và xử lý dữ liệu để đưa ra các ứng dụng và mô hình tính toán. Các nhóm đưa ra được các mô hình tính toán tốt nhất dựa trên các bộ dữ liệu mở đã có sẽ nhận tiền thưởng từ nhà tổ chức, có thể là Google, Amazon hoặc các công ty khác có dữ liệu cần xử lý. Giải thưởng từ Airbus, Mercedes-Benz và nhiều tổ chức lớn có thể lên đến vài trăm nghìn hoặc trên một triệu USD.

Nếu không có giải thưởng lớn, chính độ hấp dẫn dữ liệu mở của công ty cũng đủ để lôi kéo cộng đồng tham dự. Cách thức này giúp doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề nhân lực với số vốn không quá lớn, nhưng có thể thu được dữ liệu có giá trị, các ứng dụng xử lý dữ liệuvà thậm chí còn có thể tìm kiếm được đối tác phát triển công nghệ cho riêng mình.

Bản thân Việt Nam cũng có cộng đồng Forum Machine Learning cơ bản (Diễn đàn Học máy cơ bản) với hơn 20 nghìn thành viên trao đổi những tài liệu, kinh nghiệm và công cụ trong việc sử dụng các kỹ thuật trong trí tuệ nhân tạo. Nhiều dự án học máy đang sử dụng trợ giúp của cộng đồng này để dán nhãn dữ liệu. Với các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam, “nếu vấn đề hay và giải thưởng đủ tốt, họ sẽ tham gia”, Anh Thành cho biết.