Sau 10 năm, đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2/12 đến hết ngày 4/12.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/11, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II được tổ chức nhằm đánh giá những thành tựu thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong giai đoạn 2009 - 2019, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc; là ngày hội lớn kết nối, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; và ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đại hội lần này có chủ đề “Dưới là cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại họp báo. Ảnh: MH

Dự Đại hội có 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Trong đó, 1.240 đại biểu được bầu chọn từ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần III đại diện cho 54 dân tộc và 360 lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo là người dân tộc thiểu số từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên.

Đại hội khai mạc vào ngày 4/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trước đó, các đại biểu sẽ dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng ở tỉnh Phú Thọ, viếng Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,… cũng như tham gia Đại hội trù bị vào ngày 3/12.

Ngoài ra, các chương trình văn hóa - nghệ thuật như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, triển lãm ảnh và các sản phẩm văn hóa đặc sắc cũng sẽ được tổ chức nhằm kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa của các dân tộc.