Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa được Tổ chức Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm mức BB với triển vọng ổn định.

EVN Hanoi

Mức xếp hạng BB của EVNHANOI ngang bằng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và của công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đây là lần đầu tiên EVNHANOI tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế; và cũng là tổng công ty phân phối đầu tiên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Trước đó, Tập đoàn mẹ EVN và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cũng được Fitch xếp hạng ở mức BB.

Kết quả này sẽ tạo nền tảng cho EVNHANOI tăng cường khả năng huy động tài chính từ nhiều nguồn hơn, bao gồm thị trường vốn quốc tế dưới cả hình thức phát hành trái phiếu và vay ngân hàng.

Theo Fitch, EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm mức BB là do vị thế thống lĩnh của công ty trong lĩnh vực phân phối điện tại Hà Nội, mạng lưới khách hàng đa dạng và ổn định, tài khoản phải thu ở mức thấp.

Năm 2019, EVNHANOI đã cấp điện cho trên 2,5 triệu khách hàng tại Thủ đô với doanh số trên 40 ngàn tỷ đồng (1,7 tỷ USD). Tổng công ty đang quản lý và vận hành hệ thống điện lưới phục vụ nhu cầu năng lượng cho một trong những trung tâm kinh tế của cả nước có tốc độ tăng trưởng tiêu dùng bình quân 10% mỗi năm.

Trong bối cảnh Chính phủ ngày càng siết chặt bảo lãnh đối với các dự án đầu tư vào ngành điện, việc được đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp điện trong nước có thêm nguồn huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư mới toàn ngành điện ước tính lên đến 10 tỷ USD mỗi năm từ nay đến năm 2030, trong đó riêng EVN cần huy động khoảng 5 tỷ USD mỗi năm.

_______________________________

Tham khảo: