Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông báo rằng, họ chế tạo thành công một chiếc đồng hồ nguyên tử có độ sai số chỉ bằng một giây trong 30 triệu năm.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 2. Nguồn: CMSE

Chiếc đồng hồ này đã hoạt động được hai năm trên quỹ đạo, bên trong một phòng thí nghiệm của Trạm vũ trụ Thiên Cung 2. Không giống hầu hết đồng hồ nguyên tử khác, thiết bị này sử dụng công nghệ nguyên tử lạnh và môi trường vi trọng lực để đảm bảo độ chính xác cực cao. Đồng hồ nguyên tử của Trung Quốc là chiếc đồng hồ nguyên tử lạnh đầu tiên trên thế giới hoạt động trong không gian. Nó đã hoàn thành tất cả các mục tiêu khoa học theo đúng lịch trình.

Đây là một bước tiến lớn và mang ý nghĩa quan trọng. Đồng hồ nguyên tử được sử dụng chủ yếu đểhiệu chỉnhcác thiết bị điện tử cực kỳ nhạy cảm, như hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hoặc dùng để tiến hành thí nghiệm trong các lĩnh vực đòi hỏi có độ chính xác cao như vật lý hạt và địa chất.