Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường vào ngày 17/1/2019 theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ (VIMCERTS 229).

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là đơn vị thứ hai trong cả nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận có đủ năng lực phân tích được 17 cấu tử Dioxin/Furan trong 9 thành phần môi trường khác nhau.

Trung tâm được chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường với tổng số 212 thông số, trong đó bao gồm:

Nước mặt :26 thông số
Nước dưới đất :26 thông số
Nước mưa :03 thông số
Nước thải :22 thông số
Nước biển :08 thông số
Chất thải :17 thông số
Đất : 16 thông số
Bùn : 17 thông số
Trầm tích : 07 thông số
Không khí xung quanh : 20 thông số
Khí thải : 50 thông số

Đặc biệt, trong các thông số được chứng nhận, thông số về Dioxin/Furan trong các môi trường: nước mặt, nước thải, nước ngầm, không khí xung quanh, khí thải, đất, trầm tích, bùn và chất thải là những thông số rất quan trọng.

Đánh giá sự phơi nhiễm và tác động của các cấu tử Dioxin/Furan tới sức khỏe con người là rất cần thiết, và phòng thí nghiệm phân tích về Dioxin/Furan cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn rất khắt khe về mặt kỹ thuật, trang thiết bị phân tích hiện đại, quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, tay nghề của cán bộ phân tích.

Dioxin1

Dioxin2

Một số hình ảnh trang thiết bị tại phòng Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin

Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã cử các cán bộ có trình độ cao đi đào tạo tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore… Bên cạnh đó, Trung tâm đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đầu tư mạnh mẽ cho Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin, Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường với nhiều trang thiết bị phân tích hiện đại như: thiết bị sắc kí khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Thermo DFS, sắc kí lỏng khối phổ phân giải cao (UHPLC/HRMS) Thermo Q Extractive Focus, thiết bị Thermo GC/MS/MS TSQ 8000 EVO, Agilent GC/MS/FID/ECD, Thermo LC/MS, ICP/MS, Thermo IC/GC/ICP/MS…

Với lợi thế các trang thiết bị được đầu tư, trung tâm luôn xác định đảm bảo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài, dự án khoa học công nghệ, phát triển các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ. Trong đó, lĩnh vực quan trắc môi trường không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn góp phần vào việc kiểm soát, đánh giá chất lượng môi trường, từ đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Đây là một bước tiến mới, đánh dấu sự nỗ lực, khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng dịch vụ khoa học và công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, đồng thời tạo ra cơ hội kết nối với các đơn vị, các doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Đơn vị đầu tiên đủ điều kiện phân tích dioxin theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ làTrung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (thuộc Tổng cục Môi trường) với mã số Vimcerts 027.

Dioxin/Furan là hợp chất độc nhất trong các hợp chất hóa học hiện nay. Trong chiến tranh Việt Nam, nó được biết đến dưới tên gọi chất độc màu da cam và để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nó để lại di chứng trên hàng triệu người dân Việt Nam trong thời gian chiến tranh, đến nay vẫn gây nên những dị tật bẩm sinh trên trẻ em ở nhiều thế hệ sau.

Hơn nữa, độc tính của Dioxin/Furan rất cao nên giới hạn phát hiện của các phép phân tích phải đạt được ở mức độ siêu vết, tức là phải phân tích được đến giá trị nồng độ ppt đối với phân tích tổng Dioxin, và cỡ ppq đối với từng dạng đồng phân.

Theo Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam