Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 của FPT cho thấy, đơn vị này vẫn đạt được tăng trưởng tốt nhờ các hoạt động chuyển đổi số, bất chấp những khó khăn vì dịch bệnh.

Trong Báo cáo thường niên 2020 mà FPT vừa công bố mới đây, công ty này cho biết, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng FPT đã tận dụng tốt lợi thế, tìm ra cơ hội để đạt tăng trưởng tốt trong năm 2020.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt FPT lần lượt đạt gần 30 nghìn tỷ đồng và gần 5.300 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với năm 2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.120 đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

FPT đã tận dụng được các cơ hội mà đại dịch mang lại để tăng trưởng tốt trong năm 2020. Nguồn: FPT

Trong đó, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài tăng 10,6%. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng tốt tại những quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 như doanh thu thị trường Nhật Bản tăng 9%, Mỹ tăng 8%.

Dịch vụ chuyển đổi số tăng trưởng doanh thu 31%, đạt 3.219 tỷ đồng. Riêng nhóm hơn 77 sản phẩm, dịch vụ nền tảng giải pháp chuyển đổi số Made by FPT tăng trưởng doanh thu 51% so với năm 2019, trong đó sản phẩm giải pháp mới tăng trưởng lên tới 123%.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cho rằng, con người là nhân tố quan trọng biến động lực tăng trưởng thành kết quả. Tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu với tinh thần, mỗi lãnh đạo là chỉ huy, mỗi cán bộ là một chiến sỹ. Cùng với đó, 31 dự án chuyển đổi số nội bộ được triển khai toàn diện từ hoạt động quản trị đến vận hành, bán hàng, nâng cao hiệu suất của mỗi cá nhân.

Theo dự báo của tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDC), ngành công nghệ thông tin đang trên đà vươn tới doanh thu 5 nghìn tỷ USD trong năm 2021, tăng trưởng 4,2%. Tại Việt Nam, 72% doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm cách chuyển đổi số, trong khi con số này trong năm 2019 là 32%. Vì thế, chuyển đổi số sẽ tiếp tục là trọng tâm của FPT trong chu kỳ phát triển tiếp theo.