Ngày 24/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nâng cao năng lực liên ngành.

Lễ kí biên bản ghi nhớ ngày 24/4/2021 | Ảnh: KHPT
Lễ kí biên bản ghi nhớ ngày 24/4/2021 | Ảnh: KH&PT

Ông Lê Vũ Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN - cho biết, mục đích của hợp tác liên ngành này nhằm "gắn phong trào đoàn với các hoạt động chuyên môn thiết thực".

Theo biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP”, Đoàn TNCS của 4 Bộ sẽ tăng cường các hoạt động chia sẻ tri thức, trao đổi học thuật giữa các chuyên ngành khác nhau. Đây sẽ là cơ sở để đẩy mạnh khả năng nghiên cứu liên ngành, đa ngành trong khoa học và công tác chuyên môn, từ đó đem lại lợi ích thiết thực khi triển khai các chương trình trọng điểm của mỗi ban ngành như chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, phát triển du lịch, nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Những hoạt động hợp tác này sẽ được triển khai trong năm 2021-2022.

Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ KH&CN cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh một số bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức. Sự kiện hướng đến chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4.

Hội thảo tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: (1) Phát triển sản phẩm OCOP gắn với vai trò của sở hữu trí tuệ và thúc đẩy chuyển đổi số; (2) Thực trạng chuyển đổi số trong du lịch; (3) Quyền sở hữu trí tuệ - Công cụ gắn kết sản phẩm OCOP và du lịch; (4) Xã thông minh - Câu chuyện chuyển đổi số và cách làm mới trong phát triển kinh tế nông thôn; (5) Câu chuyện chuyển đổi số tại doanh nghiệp cụ thể.

Kỷ yếu hội thảo xem tại đây.