Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học được giao làm chủ dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

d
Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn làm việc với đoàn công tác của ĐHQG Lào do Phó Giám đốc Houngphet Chanthavong làm trưởng đoàn. Ảnh: VNU

Sáng ngày 09/09/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã có buổi làm việc với đoàn công tác của ĐHQG Lào về công tác chuẩn bị Dự án “Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại học Quốc gia Lào”. Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học được giao làm chủ dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Trung tâm nghiên cứu khoa học và tập huấn của ĐHQG Lào sẽ đóng vai trò tương đương như một khoa thuộc ĐHQG Lào. Đây được kỳ vọng sẽ là nơi thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn, mở chương trình thạc sỹ, tiến sỹ, tập huấn và phục vụ nâng cao nghiệp vụ cho cơ quan trong và ngoài các ngành có liên quan. Các chuyên ngành dự kiến sẽ triển khai theo nhu cầu của ĐHQG Lào là Luật, khí hậu, chính trị hành chính và công nghệ thông tin. Trung tâm sẽ có một Giám đốc bên phía Việt Nam và một Giám đốc bên phía Lào, bốn phó giám đốc và bốn phòng chức năng (phòng kế hoạch và hợp tác, phòng nghiên cứu và quản lý tạp chí khoa học, phòng sở hữu trí tuệ và phòng quản lý học vụ). Hai ĐHQG sẽ sử dụng chung trung tâm dưới sự quản lý của ĐHQG Lào.

Trước mắt, đơn vị tư vấn do ĐHQGHN mời sẽ sang Lào để tìm hiểu cơ cấu chức năng và quy mô hoạt động của Trung tâm nhằm xây dựng nhiệm vụ thiết kế phù hợp; khảo sát đánh giá hiện trạng khu đất dự án, sơ bộ bố trí tổng thế, các phân khu theo cơ cấu chức năng xây dựng và nhu cầu về hệ thống trang thiết bị,...
Trước đó, ngày 12/01/2018, ĐHQGHN và ĐHQG Lào đã ký Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai đại học, trong đó có ký Phụ lục về việc hợp tác triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào.

Đại học Quốc gia Lào (National University of Laos) viết tắt là NUoL, được thành lập năm 1996, là trường đại học đầu tiên của Lào, được đặt tại Thủ đô Viêng Chăn, có các chương trình giáo dục đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, đa ngành có chất lượng cao và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của Lào.

Nguồn: