Khóa đào tạo do Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTECH - Bộ KH&CN) tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh và tăng trưởng thông qua năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm mới.

Khóa đào tạo hướng tới cung cấp cho học viên - bao gồm phụ trách kỹ thuật sản xuất, phát triển sản phẩm và cán bộ kỹ thuật, R&D, quản lý sản xuất của doanh nghiệp - những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thiết kế, phát triển sản phẩm cùng một số kỹ thuật chuyên sâu và công cụ, giải pháp công nghệ mới nhất trong lĩnh vực.


Dự kiến diễn từ ngày 14-16/10/2020, khóa đào tạo có những nội dung chính liên quan đến vai trò của hoạt động R&D trong doanh nghiệp; quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm; một số kỹ thuật trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm; kỹ thuật ngược trong giải mã công nghệ; quản lý dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Phí tham gia khóa đào tạo là 3.600.000 đồng/đại biểu, đã bao gồm 5% VAT, tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ và các chi phí tổ chức khác.

Học viên có nhu cầu tham gia có thể liên hệ với Ms. Thương (Tel: 02438228875 / 0355090600) hoặc qua email niptech.daotao@gmail.com.