Chiều ngày 10/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Bộ KH&CN”.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Tùng - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN; đồng chí Trần Đức Trung - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN và toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Đại hội đã được nghe trình bày và thảo luận góp ý về Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về công tác chuẩn bị Đại hội, dự thảo Báo cáo do Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị đã nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ, với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực vượt khó, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Văn phòng Bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, bao gồm các nhiệm vụ: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác tham mưu, tổng hợp; kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử; quản lý KH&CN nội bộ; Quản lý đầu tư và xây dựng; hành chính – lưu trữ; tài vụ; quản lý và sử dụng xe ô tô; quản trị, quản lý trụ sở Bộ; chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công chức, quân sự, quốc phòng và dân quân tự vệ xây dựng.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Công tác này được Đảng ủy Văn phòng Bộ chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của từng đảng viên.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 khóa XII: Tích cực thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tang cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên trong Đảng bộ đã đăng ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác xây dựng Đảng: Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Bộ thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: được thực hiện nghiệm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định và điều lệ của mỗi đoàn thể. Các tổ chức đoàn thể đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Đảng; xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị; góp phần cải thiện vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, Đảng bộ Văn phòng Bộ quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong thời gian tới, Đảng bộ Văn phong Bộ sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Thứ ba, là đẩy mạnh việc đổi mới công tác xây dựng đảng, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thứ tư, là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới hoạt động của các đoàn thể, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững chắc cho sự phát triển của Văn phòng Bộ trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, khoa học để đảm bảo sự thành công của Đại hội. Đồng thời, đồng chí Trần Văn Tùng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những vấn đề cần khắc phục, phấn đấu của Đảng bộ Văn phòng Bộ trong thời gian tới. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ Văn phòng Bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt các văn bản, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh việc học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệm vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ Đảng viên trong Đảng bộ; quan tâm, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ của đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, thời cơ vận hội có nhiều nhưng cùng với đó sẽ là các khó khăn thách thức, đòi hỏi các đảng viên, cán bộ Văn phòng Bộ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn cùng với quyết tâm chính trị cao của Đại hội, Đảng ủy Bộ tin tưởng đảng viên, cán bộ Văn phòng Bộ sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.