Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ III (2020-2025) đã diễn ra ngày 24/7/2020.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN, cùng sự có mặt của đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy của Bộ và 112 đảng viên (trong đó có 102 Đảng viên chính thức) thuộc Đảng bộ Các cơ quan Bộ KH&CN tại TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng. Hòa trong không khí đó, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan Bộ KH&CN tại Tp. Hồ Chí Minh thời gian qua đã thi đua sôi nổi, lập thành tích hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội nhiệm kỳ III.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN đánh giá “Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng của Đảng bộ đã tích cực chuẩn bị, tiến hành Đại hội với tinh thần: Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển. Đến nay, tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ đã tiến hành Đại hội. Các Đại hội đều được tổ chức thành công tốt đẹp, được đánh giá cao; đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy có nhiều biến động về nhân sự nhưng Đảng bộ đã nỗ lực xây dựng và vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới. Những thành quả mà Đảng bộ Các cơ quan Bộ KH&CN tại Tp.Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Bộ.” Đồng chí Chương nhấn mạnh và lưu ý Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo và sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ tới của Đảng bộ, mong muốn Đảng ủy Bộ KH&CN quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời hơn nữa để Đảng bộ Các cơ quan Bộ KH&CN tại Tp.Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Sau biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội là Báo cáo Chính trị của Đảng bộ và Đại hội đi vào phần thảo luận về Báo cáo; thông qua Đề án nhân sự cấp ủy và hướng dẫn các nguyên tắc, cách thức bầu cử cấp ủy và Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đã tin tưởng lựa chọn bầu các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới vào Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ III (2020-2025) với 7 đồng chí. Đồng thời, Đại hội cũng bầu 12 Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Ban chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ III (2020 – 2025) ra mắt.
Thay mặt các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III (2020 – 2025), đồng chí Nguyễn Thái Hùng phát biểu cảm ơn Đại hội, đồng thời mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới cùng đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt để góp phần cùng cấp Ủy lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Thái Hùng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ KH&CN, sự phối hợp, hướng dẫn tận tình của Văn phòng Đảng ủy Bộ trong quá trình chuẩn bị và trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.