Chiều ngày 02/7/2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Chi bộ Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Thanh tra Bộ. Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ KH&CN và đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi bộ Thanh tra. Theo Báo cáo chính trị của Chi bộ trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy Chi bộ Thanh tra đã lãnh đạo công chức, đảng viên trong Chi bộ thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy cấp trên. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, một số hoạt động điển hình như:

Chủ trì dự thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 02 Nghị định của Chính phủ, 02 Thông tư liên tịch, 05 Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN; tiến hành thanh, kiểm tra 321 cơ sở trên phạm vi cả nước, qua thanh tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt 121 cơ sở, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 4,9 tỷ đồng, thu hồi về ngân sách nhà nước trên 2,4 tỷ đồng; tiếp 370 lượt công dân, nhận được 1.016 đơn thư, đã xử lý 686 đơn thư theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đã tham mưu Bộ trưởng thành lập Tổ tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ. Mô hình tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ về công tác PCTN đã khắc phục được những hạn chế, kế thừa và phát huy hơn nữa mô hình công tác PCTN trước đây. Đồng thời, Chi ủy và tập thể lãnh đạo Thanh tra Bộ cũng đã xây dựng Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị, làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, vừa bảo đảm sự ổn định vừa coi trọng yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Định, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ KH&CN ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, những thành tích nổi bật mà Thanh tra Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Xuân Định nhấn mạnh: Chi bộ Thanh tra có nhiều đảng viên có trình độ chuyên, lý luận chính trị cao, tuy nhiên để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ có yêu cầu ngày càng cao cần phải rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Làm công tác thanh tra thì yếu tố công tâm, công khai minh bạch phải đặt lên hàng đầu. Nhiệm kỳ tới, Chi bộ phải tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết mà hạt nhân là Chi ủy.

Thứ trưởng Lê Xuân Định chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ sẽ tập trung hoàn thiện hơn nữa các nguyên tắc, thủ tục về công tác đảng bảo đảm đúng quy định; Tăng chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; Phân tích đánh giá rõ: Lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ không chỉ là lĩnh vực khoa học và công nghệ mà còn cả đổi mới sáng tạo, vì vậy công tác thanh tra và chức năng thanh tra cũng phải nghiên cứu, tính đến việc mở rộng đối tượng để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ.

Đại hội cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị của đảng bộ Bộ KH&CN tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Văn kiện đại hội đảng lần thứ XIII. Các ý kiến góp ý được đánh giá cao và được đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ ghi nhận, tổng hợp.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí và bầu 03 đại biểu dự Đại hội đảng bộ Bộ KH&CN (02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết)./.