Ngày 28/7/2020, Đại hội Chi bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Trần Chí Thành, Thường vụ Đảng ủy bộ Bộ KH&CN; đồng chí Phương Tuyến, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể và đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 25/28 đảng viên Chi bộ được triệu tập.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí: Lê Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ; Nguyễn An Trung, Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi uỷ Cục ATBXHN.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Cục ATBXHN đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ Bộ KH&CN và đạt được các kết quả đáng chú ý. Có thể kể đến như, Chi ủy đã tham gia chỉ đạo công tác xây dựng cơ quan, trong đó có việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và trình cấp có thẩm quyền ban hành: Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Cục; về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố và Trung tâm Thông tin và Đào tạo trực thuộc Cục ATBXHN theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi ủy luôn lắng nghe và phối hợp với chính quyền để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chi ủy đã lãnh đạo Chi bộ và các đoàn thể trong Cục thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động về nguồn,... qua đó, tăng cường sự chia sẻ, đoàn kết và nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Chi ủy đã sâu sát, đồng hành với lãnh đạo Cục trong công tác xây dựng cơ quan, đó là việc kiện toàn bộ máy và nhân sự các đơn vị thuộc Cục, xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ Lãnh đạo các đơn vị, điều động, tuyển dụng cán bộ. Chi bộ Cục ATBXHN đã ban hành Chương trình Kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và ban hành Chương trình Kiểm tra, giám sát hàng năm của Chi uỷ. Chi ủy luôn bám sát chỉ đạo toàn diện hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Cục như hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên để hướng tới hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ của Cục và trong việc thực hiện tác phong lối sống lành mạnh, nói đi đôi với làm; chỉ đạo sát sao hoạt động của Công đoàn qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời giải quyết những vướng mắc về mặt tư tưởng trong Cục; tăng cường cải tiến để nâng cao chất lượng tổ chức chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy; tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn cuộc vận động với việc thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ và từng đảng viên, duy trì nề nếp và cải tiến nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng kế hoạch và quan tâm đầy đủ đến công tác bồi dưỡng đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Chi bộ đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có từ 15% đảng viên đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng; bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng để có thể kết nạp 8-10 đảng viên mới trong nhiệm kỳ; thực hiện đúng tiến độ, chất lương công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám sát một cách dân chủ, công khai và minh bạch.

Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ KHCN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Đại hội, lắng nghe ý kiến phát biểu tham luận của các tổ chức quần chúng và của các đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ KH&CN đã ghi nhận và biểu dương những những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Cục ATBXHN trong nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua những khó khăn thách thức đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, góp phần vào thành công chung của Cục. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu Đại hội cần thảo luận để làm rõ những nguyên nhân, bài học rút ra từ những hạn chế khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục về quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân, công tác nắm tình hình tư tưởng, vận động quần chúng, công tác kiểm tra giám sát, chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chặng đường tới, với nhiều cơ hội, lợi thế mới trong phát triển song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhất là những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phạm Gia Chương đề nghị Chi bộ cần tập trung vào việc củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao vai trò của đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc; mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng đảng. Việc này đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn của các đảng viên cùng với quyết tâm chính trị cao của Đại hội. Cuối cùng, đồng chí bày tỏ tin tưởng toàn thể đảng viên Chi bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục ATBXHN sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết đề ra.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Bích Ngọc, Phó Bi thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Trung Tính, Ủy viên. Đại hội cũng bầu 05 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.