Khóa học được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 25/1/2018 tại Danang Coworking Space.

Đây là khóa đào tạo duy nhất được tổ chức trong năm 2018 tại miền Trung với sự phối hợp của Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng - DNES, Hội đồng điều phối Mạng lưới khởi nghiệp - DSC và Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Phần Lan - Việt Nam IPP.

Khóa đào tạo được thực hiện tại Hà Nội.
Khóa đào tạo được thực hiện tại Hà Nội tháng 10/2017.

Nội dung khóa học được xây dựng trên cơ sở Chương trình giảng dạy về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do IPP phát triển và thí điểm từ năm 2016. Mục tiêu của khóa học này là tạo ra sự kết nối giữa các trường đại học trên toàn quốc để cùng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Khóa học diễn ra trong 8 ngày, với 3 chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy là ông Brett Dickstein – chuyên gia đào tạo khởi nghiệp, đại diện cho InfoDev World Bank, ông Peter Kelly – CEO của VCC, một nhà đầu tư cá nhân và đang điều hành 9 công ty và ông Marko Seppä – có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khởi nghiệp, lấy bằng tiến sỹ trong lĩnh vực khởi nghiệp tại London Bussiness School (UK).

Chương trình đào tạo hướng tới các đối tượng là giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; thành viên hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; cá nhân tâm huyết với hoạt động khởi nghiệp và muốn truyền đạt kiến thức về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.

8 chủ đề chính mà khóa học tập trung là các khái niệm và vấn đề cơ bản của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Tư duy hướng đến hiệu quả (tư duy doanh nhân); Vai trò đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0; Công cụ giúp đổi mới sáng tạo đột phá; Phát triển ý tưởng, đánh giá ý tưởng, tạo dựng thị trường, phát triển sản phẩm; Thẩm định các dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Cách xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường học; Coaching và mentoring; Phát triển chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo trong nhà trường; Cách đổi mới mô hình trường đại học, mô hình doanh nghiệp.

Tại lớp học này, 30 giảng viên được lựa chọn tham gia sẽ được hệ thống hóa và cập nhật các kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo xu hướng. Các bài học được thiết kế phù hợp với hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam, có tính ứng dụng cao.

Chương trình cũng là dịp để các giảng viên mở rộng mối quan hệ và thay đổi tư duy trong lĩnh vực khởi nghiệp thực tế.

Sau khi hoàn thành khóa học, các giảng viên được cấp chứng chỉ Train of Trainers do IPP - DNES - DSC đồng cấp.