Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử cấp hộ chiếu phổ thông cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, các công dân có nhu cầu cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông có thể truy cập vào hệ thống điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để khai tờ khai điện tử.


Sau khi nhập thông tin đầy đủ, vào mục "Đặt lịch hẹn" để lựa chọn thời gian nộp hồ sơ phù hợp với nhu cầu và lịch tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Công dân sẽ căn cứ vào lịch hẹn để tới điểm đăng ký nộp hồ sơ.

Trường hợp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu qua đường bưu điện, trẻ em dưới 14 tuổi hoặc trường hợp ủy thác, sau khi nhập thông tin, người đề nghị phải in tờ khai ra, dán ảnh và lấy xác nhận (có đóng dấu giáp lai) từ Công an địa phương nơi người đó thường trú hoặc tạm trú.