Căn cứ theo Công văn số 371/BKHCN-TCCB ngày 26/2/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG


II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển đúng mẫu quy định.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

g) Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm (tại Phụ lục kèm theo).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

2. Nội dung tuyển dụng

Việc xét tuyển thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật... theo quy định).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Lưu ý:

- Hồ sơ dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 31/3/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển: Văn phòng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Phòng 1007, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sẽ không trả lại Hồ sơ và lệ phí nếu không đạt yêu cầu hoặc không trúng tuyển.

3. Giải đáp thắc mắc: liên hệ qua số điện thoại: (024) 22423401.

VI. THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021.

2. Lệ phí xét tuyển

Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ đăng ký dự tuyển).

(Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Xem thêm thông tin chi tiết:tại đây