Ngày 27/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2016.

Đây là năm thứ 11, sự kiện này được tổ chức. Cuộc bình chọn nhằm động viên và ghi nhận cống hiến của các nhà khoa học qua từng năm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại diện các công trình, sự kiện nhận giấy chứng nhận
sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016.

Nhà báo Hà Hồng - Chủ nhiệm câu lạc bộ - cho biết, việc bình chọn các sự kiện KH&CN nổi bật năm 2016 được thực hiện qua 2 vòng, thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của xã hội thông qua góc nhìn của các nhà báo chuyên theo dõi lĩnh vực KH&CN.

GS-TS Lê Hồng Khiêm - Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, đại diện cho sự kiện thứ chín "Sản xuất thành công máy plasma lạnh" - cho biết: Các nhà khoa học thường ít nói về công việc của mình, ngại thể hiện kết quả nghiên cứu ra công chúng. Chính vì thế, sự kiện này có ý nghĩa khích lệ, tuyên dương họ, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ để họ có thêm động lực theo đuổi đam mê khoa học.

10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016

1. Lĩnh vực cơ chế, chính sách
Sự kiện thứ nhất: Ban hành hai nghị quyết liên quan đến hoạt động KH&CN (gồm Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH 14 về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo).
Sự kiện thứ hai: Phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên
Sự kiện thứ ba:Lần đầu tiên trao tặng "Giải thưởng Trần Đại Nghĩa"

3. Lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn
Sự kiện thứ tư: Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ năm
Sự kiện thứ năm: Phát hiện di tích thời đại đá cũ ở An Khê - Gia Lai

4. Lĩnh vực nghiên cứu - ứng dụng
Sự kiện thứ sáu: Các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước trong giai đoạn 2011-2015 đang góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Sự kiện thứ bảy: Việt Nam sản xuất thành công vắcxin sởi-rubella
Sự kiện thứ tám: Bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ áp dụng cho ngành chọn tạo giống lúa, sản xuất lúa gạo tại Việt Nam
Sự kiện thứ chín:Sản xuất thành công máy plasma lạnh

5. Lĩnh vực tôn vinh nhà khoa học
Sự kiện thứ 10: Năm người Việt Nam lọt vào nhóm các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới