Chương trình “Tăng tốc khởi nghiệp iAngel” được xây dựng bởi Mạng lưới Nhà đầu tư Thiên Thần Việt Nam - iAngel nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm đổi mới sáng tạo hoàn thiện năng lực cạnh tranh và tăng tốc phát triển.

Các start-up trong nước có cơ hội nhận được đầu tư thông qua chương trình Tăng tốc khởi nghiệp iAngel.

Trong khuôn khổ Mạng lưới đối tác Đổi mới Sáng tạo, IPP2 phối hợp với Chương trình Sáng kiến Kinh doanh Mekong - Ngân hàng Phát triển châu Á (MBI), và Chương trình Thúc đẩy Khởi nghiệp (SECO Entrepreneurship Program) hỗ trợ triển khai chương trình Tăng tốc khởi nghiệp iAngel (iAA) nhằm tập trung các nguồn lực hỗ trợ startup, góp phần gắn kết các thành phần và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Theo đó đối với các hồ sơ lọt qua vòng tuyển chọn sẽ được hồ sơ sẽ tiến hành thuyết trình vào ngày 01 - 02/10 tại Hà Nội và TP.HCM. Dự kiến, kết quả sẽ được công bố vào ngày 10/10/2016. Các start-up được lựa chọn sẽ có 2 tháng làm việc với huấn luyện viên và cố vấn trong Chương trình huấn luyện chuyên sâu với gói dịch vụ hỗ trợ lên tới 1.500USD.