Cao nguyên Kon Hà Nừng là một trong tổng số 20 Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO thông qua tại kỳ họp lần này và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 11 của Việt Nam.

Theo thông tin của Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, ngày 15/9/2021, tại kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, thuộc tỉnh Gia Lai đã đượccông nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Hồ sơ đề nghị công nhận do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp xây dựng.

Cảnh quan thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng


Cảnh quan thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng
Cảnh quan thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng. Nguồn: VAST

Đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 2 tại Tây Nguyên được UNESCO công nhận, đưa tổng số Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam lên con số 11.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng có diện tích 413.511.67 ha, gồm 2 vùng lõi Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng nằm ở phía Bắc tỉnh Gia Lai, thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên.

Vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển là khu rừng nguyên sinh gồm nhiều dãy núi có độ cao trung bình 1.200 - 1.500 m, với đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748 m. Khu vực có tính đa dạng sinh học cao đại diện cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới điển hình và có những đặc thù sinh học độc đáo của vùng cảnh quan Trung Trường Sơn.

Theo định nghĩa của UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển thế giới là những khu vực hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc phát triển bền vững khu vực đó.