Hội thảo khởi động "Chương trình đánh giá mức độ sẵn sàng Dữ liệu mở và Chính phủ số tại Việt Nam" có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới Chính phủ số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Sáng 16/1, Văn phòng Chính phủ (VPCP), Ngân hàng Thế giới (WB) và Chương trình Sáng kiến Việt Nam đã đồng tổ chức Hội thảo khởi động đánh giá mức độ sẵn sàng Dữ liệu mở và Chính phủ số tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP/Gia Linh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; bà Alla Morrison, Điều phối Chương trình Dữ liệu sáng tạo của WB cùng đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Tài chính, TN&MT, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các Đại sứ quán Bỉ, Phần Lan, Đan Mạch và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam... tham dự.

Hướng tới Nhà nước kiến tạo, sử dụng công nghệ số

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh ngay sau khi Chính phủđược kiện toàn từ tháng 4/2016 và trong nhiệm kỳ mới khoá XIV, với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉđạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Trong đó, Chính phủđặc biệt quan tâm tới việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủđiện tửđể cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, lãnh đạo, chỉđạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, VPCP nhận thức rất rõ tầm quan trọng của cải cách hành chính vàứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước các cấp, nhất là trong cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, VPCP và Bộ TT&TT đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Thứ nhất là tập trung ứng dụng CNTT tại các bộ vàđịa phương, việc gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên phần mềm điện tử để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, tạo ra sự minh bạch, công khai, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là xây dựng phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thứ ba là xây dựng sớm nhất Trung tâm Dịch vụ công quốc gia mức độ 3, 4. Thứ 4 là xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu. Thứ 5 là trình Thủ tướng Chính phủ triển khai trung tâm dữ liệu quốc gia, đặc biệt là dữ liệu dân cư.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết với mục tiêu hoàn thành xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở tiếp cận xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới, VPCP đã hợp tác với WB để triển khai Chương trình đánh giá về mức độ sẵn sàng Dữ liệu mở và Chính phủ số tại Việt Nam. Nội dung Chương trình đánh giá sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Lãnh đạo, chính sách/khung pháp lý, cấu trúc thể chế, dữ liệu trong Chính phủ, nhu cầu/sự tham gia của người dân, hệ sinh thái dữ liệu mở, tài chính, hạ tầng, công nghệ và nhân lực.

Người đứng đầu VPCP nhấn mạnh qua Hội thảo khởi động và quá trình đánh giá, các chuyên gia sẽ giúp chỉ ra những khoảng cách về thể chế và công nghệ nhằm hướng tới một Nhà nước kiến tạo, hỗ trợ thực hiện cải tiến thủ tục hành chính và cải cách quản lý hành chính công bằng việc sử dụng công nghệ số cũng như những khuyến nghị về khung hành động xây dựng Chính phủ kiến tạo sốở Việt Nam giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2036.

Bà Alla Morrison, Điều phối Chương trình Dữ liệu sáng tạo của WB. Ảnh: VGP/Gia Linh

Dữ liệu là cốt lõi của nền kinh tế số

Tại Hội thảo, bà Alla Morrison, Điều phối Chương trình Dữ liệu sáng tạo của WB nêu rõ thế giới số hiện mang đến rất nhiều công nghệ to lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra khoảng cách số ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo. Do đó, Chính phủ có nhiệm vụ quan trọng trong tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế số mới để không một ai bị tụt lại phía sau. Cũng như vậy, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân đổi mới sáng tạo, cung cấp sản phẩm và dịch vụ số nhằm cải thiện cuộc sống của người dân, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh phát triển hơn cho doanh nghiệp khi người dân đã quen và thuận tiện với dịch vụ số ở khu vực công.

Theo bà Alla Morrison, hiện nay, chính phủ các nước đang nỗ lực để vượt qua những thách thức này và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận tiện, hiệu quả cho người dân. Ngoài ra, các chính phủ cần bảo đảm cung cấp internet một các hiệu quả, bảo đảm sự cạnh tranh trên thị trường, bảo đảm quyền riêng tư của công dân và quyền của người tiêu dùng. Theo bà Alla Morrison, đây chính là tiền đề cho chính phủ số.

Trả lời câu hỏi vì sao thế giới nhắc nhiều đến nền kinh tế số, bà Alla Morrison chia sẻ, dữ liệu số đóng vai trò rất quan trọng trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bà Alla Morrison nhấn mạnh, cách mạng trong thời đại tiếp theo theo chính là dữ liệu, với khối lượng lớn dữ liệu và tốc độ truyền tải dữ liệu ngày càng tăng là yếu tố cốt lõi của nền kinh doanh số, là động lực thúc đẩy của nền kinh tế số, ước tính sẽ tăng 2-3 lần so với các ngành kinh tế truyền thống.

"Dữ liệu sẽ là loại tài sản kinh tế mới, là loại tài nguyên có thể khai thác và tạo ra các sản phẩm có giá trị", bà Alla Morrison nhấn mạnh.

Theo bàAlla Morrison, ngay từ tuần tới, nhóm chuyên gia quốc tế của WB sẽ phối hợp với VPCP, các bộ, cơ quan liên quan để thu thập thông tin về hiện trạng và mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Dữ liệu mở và Chính phủ số trong hoạt động của Chính phủ.

Gia Linh