Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN TPHCM) vừa hoàn thiện bộ tiêu chí phục vụ việc đánh giá, phân loại các vườn ươm cũng như việc lập kế hoạch đầu tư, thành lập, vận hành các cơ sở ươm tạo.

Trong đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn ươm khởi nghiệp theo chuẩn quốc tế", nhóm tác giả đã tìm hiểu 8 phương pháp đánh giá của các nước/tổ chức quốc tế và xác định 86 tiêu chí để tham khảo. Dựa vào đó, nhóm đã xây dựng bộ tiêu chuẩn gồm 26 tiêu chí ở 4 nhóm (hạ tầng cơ sở, hoạt động và dịch vụ, quản lý vận hành, hiệu quả đầu ra), có thể dùng để đánh giá 2 loại hình vườn ươm là vườn ươm đại học và vườn ươm doanh nghiệp. Bộ tiêu chuẩn còn là công cụ để các vườn ươm tự nâng cấp hoặc tạo mô hình chuẩn cho đơn vị, tổ chức muốn lập vườn ươm mới.

v
Không gian làm việc tạiVườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) thuộc Khu Công nghệ cao TPHCM.Ảnh: SHTP-IC

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, bộ tiêu chí này không chỉ phù hợp với TPHCM, mà còn có thể áp dụng mở rộng trên cả nước. Bộ tiêu chí có tác dụng minh bạch vai trò của vườn ươm trong các chính sách phát triển doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra những điểm yếu đang tồn tại để vườn ươm có định hướng phát triển hoàn thiện hơn.

Đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả đã được Sở KH&CN TPHCM nghiệm thu trong năm nay.