Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN bao trùm các hoạt động từ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thẩm định đến trao đổi thông tin, tổ chức toạ đàm, hội thảo, diễn đàn,...


Lễ ký kết chiều 17/5 tại Bộ KH&CN có sự hiện diện của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cùng các Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Trần Văn Tùng, Lê Xuân Định và đại diện một số đơn vị khác.

Về phía Ban Kinh tế Trung ương có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; các Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa, Triệu Tài Vinh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Hiền; và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: MOST

Khẳng định vị trí của KH&CN đối với sự phát triển của đất nước nói chung và trong hoạt động công tác của Ban Kinh tế Trung ương nói riêng, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh quan điểm của Đảng luôn xác định KH-CN và đổi mới sáng tạo là nền tảng, quốc sách hàng đầu, động lực phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập cũng như cách mạng công nghiệp 4.0.

“Bộ KH&CN đã chủ động, tích cực phối hợp và có nhiều đóng góp quan trọng đối với hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, chẳng hạn như tham gia nghiên cứu xây dựng một số đề án quan trọng như đề án Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đề án Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, qua đó tham mưu giúp Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bộ KH&CN cũng đã cử cán bộ tham gia nhiều ban chỉ đạo, tổ biên tập tập xây dựng các báo cáo, đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì”, ông Trần Tuấn Anh nhận định.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN còn tham gia phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế quan trọng và thu hút nhiều sự chú ý như Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế thường niên về Công nghiệp 4.0; Hội thảo và triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam; Hội thảo Định hướng phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh CMCN 4.0 - Cơ hội và Thách thức cho Việt Nam; Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN năm 2020,…

Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Bộ KH&CN. Nguồn: MOST

Để công tác phối hợp giữa hai bên thực chất và hiệu quả hơn, ông Trần Tuấn Anh cho rằng, trong quá trình phối hợp, cần bám sát các nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; quan tâm đến công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo cùng với các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chú trọng nghiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước, làm cơ sở để tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Với mục tiêu trên, hai bên đã ký Quy chế phối hợp công tác với nội dung hợp tác toàn diện từ các hoạt động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; thẩm định các đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đến trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức toạ đàm, hội thảo, diễn đàn,...

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: MOST

Báo cáo về những hoạt động của Bộ KH&CN trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, gần đây nhất, vào ngày 10/4/2021, Bộ KH&CN đã tham gia tổ chức hội thảo khoa học quốc tế để xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực vật liệu nhằm cung cấp luận cứ cho dự thảo Đề án “Phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì. Với sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của ông Trần Tuấn Anh, hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham dự, góp ý của trên 400 chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, tạo được tiếng vang tốt trong cộng đồng các nhà khoa học lĩnh vực vật liệu và các lĩnh vực liên quan.

Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, ngành KH&CN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện giải pháp đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 như đã được phân công tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH&CN, đổi mới sáng tạo”.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động này, Bộ KH&CN mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Ban Kinh tế Trung ương. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt bày tỏ tin tưởng, quy chế phối hợp giữa hai bên sẽ tạo nền tảng vững chắc, quan trọng cho nhiều nội dung phối hợp cho thời gian tới, góp phần triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hai bên.