Ngày 16/12, tại TP Đà Lạt, 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực kiểm định và bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các trường tham gia ký Bản ghi nhớ hợp tác gồm: Bách khoa TPHCM, Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Xây dựng Hà Nội, Giao thông - Vận tải, Thủy lợi, và Mỏ - Địa chất.

Cụ thể, các bên sẽ chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn và kinh nghiệm tổ chức thực hiện tự đánh giá, đánh giá ngoài, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế cũng như các hoạt động cải tiến sau kiểm định; và phối hợp soạn thảo các bộ tài liệu hướng dẫn, hệ thống danh mục tài liệu và thông tin bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, hoạt động đánh giá ngoài, kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn cụ thể. Các bên cũng thỏa thuận cung cấp nguồn lực triển khai công tác bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, lãnh đạo các bên tạo điều kiện phối hợp sử dụng các nguồn lực về cơ sở vật chất và con người để tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn tăng cường năng lực bảo đảm chất lượng và kiểm định, đánh giá ngoài trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định riêng của mỗi trường.

7
7 trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác Ảnh: TH

Cuối cùng, các trường hợp tác xây dựng các phần mềm, ứng dụng phân tích dữ liệu trong khảo sát, đo lường và đánh giá để đưa ra các dự báo, khuyến nghị và giải pháp bảo đảm sự cải tiến liên tục và hiệu quả cho công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng.

Trước đó, các trường nói trên đã ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng chương trình đào tạo, tuyển sinh, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và truyền thông.