Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh POBI 2018 cho thấy phần lớn tỉnh đã cải thiện nhưng vẫn còn nhiều nơi cần tuân thủ tốt hơn.

Theo dõi chỉ số POBI 2018

Trong hội thảo "Công bố chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018" ngày 12/6, đại diện các tổ chức nghiên cứu độc lập trong Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) của Việt Nam đánh giá, nhiều tỉnh thành đã có nỗ lực rất lớn trong việc tuân thủ các quy định về công khai thông tin cho người dân theo dõi, giám sát. Chỉ số POBI 2018 trung bình về công khai ngân sách tỉnh của cả nước đạt 51/100 điểm, cao hơn nhiều so với năm 2017 (30.5 điểm) và đã có 6 tỉnh lọt vào nhóm công khai đầy đủ (Nhóm A), so với năm 2017 không có tỉnh nào. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 50% tỉnh thành nằm dưới mức xếp hạng trung bình và được nhóm tác giả Báo cáo khuyến nghị cần phải tuân thủ và cải thiện mức độ công khai minh bạch ngân sách tỉnh. Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương thì chỉ có Đà Nẵng lọt vào nhóm A công khai đầy đủ, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Cần Thơ đều thuộc nhóm C (dưới 50 điểm) và Hải Phòng đứng cuối danh sách với 5.14 điểm.

Kết quả xếp hạng chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Đây là khảo sát dựa trên thông tin về các tài liệu ngân sách của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND, HĐND, Sở Tài chính và Sở kế hoạch và Đầu tư của mỗi tỉnh. Các tiêu chí đánh giá gồm tính đầy đủ, kịp thời, sẵn có, thuận tiện và sự tham gia của người dân. Năm 2018 là thứ 2 Việt Nam thực hiện chỉ số POBI và đã mở rộng thêm các tiêu chí về sự tham gia của người dân. Báo cáo đầy đủ xem tại đây.