Sau hơn 1 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay cả nước có 470 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 160 sản phẩm 4 sao, 308 sản phẩm 3 sao.

Ngày 29/11 tại Đắc Lắc, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển sản xuất và kết nối giao thương giữa các địa phương và đơn vị sản xuất, tiêu thụ trong hội nghị. Nguồn: Bộ Công thương

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai năm 2018 và dự kiến kết thúc vào năm 2020. Mục tiêu của chương trình OCOP là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ truyền thống, có lợi thế ở mỗi địa phương.

Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay đã có 58/63 tỉnh thành ban hành đề án thực hiện chương trình OCOP, 5 tỉnh còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo báo cáo trong Hội thảo, cả nước hiện có 470 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 160 sản phẩm 4 sao, 308 sản phẩm 3 sao.

Tuy đạt được những con số khá ấn tượng song trên thực tế, với đặc thù nhỏ lẻ, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng cũng như phân phối các sản phẩm, dịch vụ OCOP ra ngoài thị trường.

Để khắc phục tình trạng trên, nhiều giải pháp đã được đề xuất tại hội thảo như:

- Xây dựng và liên kết các hệ thống giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tạo thành chuỗi cửa hàng; hỗ trợ kết nối các tour tuyến du lịch đến với các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP.

- Tổ chức các hội chợ triển lãm thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, đồng thời lồng ghép với các sự kiện chính trị, xã hội lớn của địa phương.

- Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trực tiếp hoặc trực tuyến trên mạng internet cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Sở Công Thương các tỉnh miền trung - Tây Nguyên ký biên bản ghi nhớ hợp tác và các doanh nghiệp phân phối sản phẩm, hệ thống siêu thị đã ký biên bản ghi nhớ giao thương với các hộ sản xuất, các hợp tác xã để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và tiêu thụ trong nước.