Dự án FIRST sẽ tài trợ cho nhóm hợp tác thực hiện tiểu dự án chế tạo vắcxin phòng bệnh tiêu chảy thành dịch với hơn 40% tổng kinh phí thực hiện. Thời gian thực hiện dự án là 34 tháng.

Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST) vừa ký thỏa thuận tài trợ với nhóm hợp tác gồm 11 thành viên, đại diện đứng đầu là Công ty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh (Marphavet) thực hiện dự án “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vắcxin phòng bệnh tiêu chảy thành dịch (PED) cho lợn nuôi trang trại”. Dự án có tổng kinh phí gần 3,4 triệu USD. FIRST sẽ tài trợ gần 1,4 triệu USD.

PED là một dịch bệnh nguy hiểm xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2000 và là một trong những mối lo ngại lớn của các nhà chăn nuôi lợn.

Việc thực hiện tiểu dự án nói trên sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan nghiên cứu cũng như các doanh nghiệp có cơ hội liên kết hợp tác, đóng góp công sức trí tuệ cũng như áp dụng những tiến bộ KH&CN hiện đại để nghiên cứu, sản xuất thành công những loại vacxin đặc hiệu phòng chống các loại dịch bệnh đóng góp tích cực cho ngành chăn nuôi Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.