Phiên chợ Khởi nghiệp và Doanh nghiệp vừa và nhỏ do Khu công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TPHCM, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thuộc ĐH Bách khoa TPHCM và Tổ chức Kết nối giao thương Việt Nam phối hợp tổ chức đã thu hút 30 gian hàng công nghệ của các startup.

Các gian hàng tại Phiên chợ Khởi nghiệp lần tư.

Đây là phiên chợ khởi nghiệp lần thứ tư có mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và nghiên cứu thị trường, trình bày sản phẩm, tạo dựng thương hiệu, tìm kiếm nhân sự và trao đổi cơ hội kinh doanh, hợp tác.

Theo ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc điều hành Viện Quản lý Việt Nam, khởi nghiệp hiện nay chỉ mới ở bề mặt chứ chưa đi vào chiều sâu nên rất cần những doanh nghiệp khởi nghiệp tử tế, có nguồn nhân lực tốt, bao gồm việc chuẩn bị các kiến thức, thông tin hỗ trợ cho startup..