Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) vừa công bố TP Cao Lãnh, thủ phủ tỉnh Đồng Tháp, là thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu” (UNESCO Global Network of Learning Cities). Đây là sự ghi nhận những nỗ lực đặc biệt của TP Cao Lãnh trong tiến trình biến ước mơ học tập suốt đời trở thành hiện thực cho tất cả mọi người.

Danh hiệu “Thành phố học tập” của UNESCO được trao lần đầu tiên vào năm 2015. Điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên của Mạng lưới là các cam kết từ chính quyền thành phố về chú trọng việc học tập suốt đời; và những thành tích về thực hiện tốt các sáng kiến, chính sách giáo dục và học tập. Ngoài ra, các thành phố phải duy trì sự liên kết giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo và văn hóa; huy động được sự tham gia của nhiều đối tác đại diện cho khu vực công, xã hội dân sự và doanh nghiệp; huy động hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy học tập có chất lượng ở các cấp giáo dục; duy trì tốt việc học tập trong gia đình, cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập tại nơi làm việc, đồng thời ứng dụng rộng rãi công nghệ học tập hiện đại.
Hiện nay, Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO có tổng cộng 294 thành viên thuộc 76 quốc gia. Ở Việt Nam, trước Cao Lãnh, đã có 3 thành phố được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập”, gồm: Hải Dương, TP.HCM và TP Vinh (Nghệ An).