Ngày 18/2, Trường ĐH Việt Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội, và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tổ chức ký biên bản triển khai Dự án hợp tác kỹ thuật nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học tại Trường ĐH Việt Nhật giai đoạn 1 (TC2), dự kiến thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2025.

Lễ ký kết giữa trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
Lễ ký kết giữa trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Theo đó, TC2 sẽ xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo các các tiêu chí chất lượng cao, trên cơ sở thế mạnh của các đại học đối tác Nhật Bản và nhu cầu của Việt Nam ở các ngành thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội liên ngành, khoa học bền vững, công nghệ kỹ thuật tiên tiến và khoa học sự sống; mở rộng quy mô trường tại Hòa Lạc; và phát triển một số chương trình theo định hướng tự chủ khi Dự án kết thúc.

TC2 sẽ hỗ trợ ban đầu cho các nhà khoa học trình độ cao, có khả năng huy động tài trợ nghiên cứu, khởi tạo nhóm nghiên cứu độc lập sau 2-3 năm, đề xuất và triển khai học phần mới/chương trình đào tạo mới.

Việc tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao ngành Nhật Bản sẽ được triển khai ngay trong năm nay.

Được biết, sau 5 năm thực hiện Dự án TC1, Trường ĐH Việt Nhật hiện đang đào tạo 8 chuyên ngành Thạc sỹ, bao gồm: Khu vực học; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật hạ tầng; Biến đổi khí hậu và Phát triển; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ Nano; Chính sách công; Lãnh đạo toàn cầu.