Tại phiên họp đầu tiên của ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA), hai địa phương được chọn thí điểm các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái là Hà Tĩnh và Quảng Bình, những nơi có hệ sinh thái đa dạng với rừng, núi đá vôi, sông ngòi, vùng ngập mặn ven biển…

Ảnh: Thiennhien.net
Ảnh: Thiennhien.net

Đây là những giải pháp được rút ra từ quá trình thực hiện VN-SIPA, dự án do là Quỹ Sáng kiến Khí hậu Toàn cầu (Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Đức) tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) với tổng kinh phí 10,3 triệu euro; Bộ TN&MT phối hợp cùng các bộ GTVT, Xây dựng, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

Diễn ra trong vòng 4 năm (2019 - 2023), dự án gồm các hợp phần tăng cường năng lực xây dựng, rà soát, cập nhật, triển khai xây dựng một số hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia; tăng cường điều phối các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến khí hậu toàn cầu.