Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF vừa thông báo về Chương trình hỗ trợ Nghiên cứu KH&CN năm 2020, theo đó ưu tiên tài trợ cho các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ hiện đại gắn với Big Data, AI, và Machine Learning.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Với các lĩnh vực khác, Quỹ sẽ xem xét các dự án thật sự đột phá, có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Các nhà nghiên cứu là người Việt Nam trong nước hoặc định cư ở nước ngoài đều có thể nộp hồ sơ xin tài trợ. Tuy nhiên, số người nước ngoài tham gia trong dự án được yêu cầu không vượt quá 30%.

Kết quả tài trợ sẽ được thông báo vào tháng tháng 7 – 8 năm nay và việc ký hợp đồng sẽ được tiến hành ngay sau đó để các dự án có thể bắt đầu thực hiện từ tháng 9. Mỗi dự án nghiên cứu được tài trợ ít nhất 2 tỷ đồng.