Mới đây, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm tham vấn về các dự án hợp tác kỹ thuật (TC project) giữa IAEA và Việt Nam trong giai đoạn 2020-2023.

Phía IAEA đánh giá cao sự tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của các dự án TC giai đoạn 2018-2019. Mặc dù các hoạt động lập kế hoạch cho các dự án giai đoạn 2020-2021 chưa được thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chuyên gia bày tỏ hi vọng sẽ sớm triển khai được trong thời gian gần nhất, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Kể từ năm 2016 tới nay, Cục ATBXHN đã và đang đảm nhận vai trò Cơ quan đầu mối trong hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam với IAEA. Đồng thời, Cục ATBXHN cũng là một trong các đơn vị có dự án TC với IAEA được triển khai liên tục theo chu kỳ 2 năm. Hiện tại, Cục đang triển khai dự án TC giai đoạn 2020-2021 “Tăng cường cơ sở hạ tầng pháp quy cho các cơ sở y tế và công nghiệp tại Việt Nam” (Enhancing regulatory infrastructure for medical and industrial facilities in Viet Nam) cũng như nghiên cứu, thiết kế dự án TC cho giai đoạn 2022-2023 “Tăng cường quản lý pháp quy đối với sự giao thoa giữa an toàn, an ninh và ứng phó sự cố” (Strengthening the regulatory management for the interface between Safety and Security, and Emergency Response).