Vào ngày 19/12/2019 tại Viện nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa (Đại học Phenikaa), giáo sư Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago, Mỹ) đã thuyết trình về “Massive gravitons in Fractional Quantum Hall effect” (Các hạt graviton có khối lượng trong hiệu ứng Hall lượng tử phân số).

Giáo sư Đàm Thanh Sơn
Giáo sư Đàm Thanh Sơn

Trình bày bức tranh toàn cảnh về hiệu ứng Hall lượng tử qua phát hiện của Edward Hall năm 1879, phát hiện của Klaus von Klitzing năm 1980 (ông giành giải Nobel Vật lý năm 1985 với phát hiện này) và phát hiện của Tsui, Stormer và Gossard năm 1983, giáo sư Đàm Thanh Sơn đã trao đổi với các nhà khoa học về các điều kiện quan sát, đặc điểm và bản chất vật lý phức tạp của hiệu ứng Hall lượng tử phân số.

Bên cạnh đó, ông cũng nêu một số kịch bản vật lý diễn ra đằng sau quan sát thực nghiệm của Tsui, Stormer và Gossard năm 1983, bao gồm ý tưởng kỳ dị của Hadane đưa ra năm 2009 về một bức tranh hiệu dụng của một trường hấp dẫn trong việc mô tả động lực học của hệ electron tương tác.