Ngày 29/3, Tổng cục Phòng chống thiên tai công bố hai bản đồ ngập lụt.

Ảnh: Hà Trang
Ảnh: Hà Trang

Hai bản đồ này bao gồm (i) Bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão; được xây dựng cho 28 tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, với 5 kịch bản cho các cấp bão mạnh từ 13-16 kết hợp triều cường và (ii) Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên các lưu vực sông liên tỉnh, được xây dựng với các kịch bản xả lũ lớn và tình huống vỡ đập trên 6 lưu vực sông liên tỉnh: Sông Hồng, sông Mã, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba, sông Srepok, sông Sê San.

Bản đồ đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai công bố bàn giao cho Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn và sẽ đưa vào phục vụ phòng chống thiên tai trong thời gian tới.