Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Cam kết cốt lõi của hiệp định là tất cả các sản phẩm gỗ ở Việt Nam, bao gồm cả gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều phải là gỗ hợp pháp.

Theo cam kết này của VPA/FLEGT, với tư cách là nhóm “khách hàng” lớn trong tiêu dùng sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa, Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm gỗ được mua sắm bằng vốn Nhà nước là gỗ hợp pháp. Đây là một thách thức lớn, bởi hiện chưa có cơ sở đầy đủ nào để xác định liệu sản phẩm gỗ mua sắm công ở Việt Nam có phải là gỗ hợp pháp hay không.

Hiệp định này được kỳ vọng sẽ hạn chế việc khai thác gỗ bất hợp pháp nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững đồng thời khuyến khích giao thương gỗ và đồ gỗ theo các tiêu chuẩn phổ cập được hai bên cam kết. Phạm vi điều chỉnh của Hiệp định bao trùm tất cả các loại gỗ bất kể là gỗ rừng trồng, gỗ từ rừng tự nhiên hay gỗ nhập khẩu, gỗ tịch thu, gỗ từ vườn nhà, trang trại, cây phân tán hay gỗ cao su. Sau khi Hiệp định được chính thức ký kết và phê chuẩn theo luật pháp của mỗi bên, các lô gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phải được cấp phép FLEGT theo các điều khoản của Hiệp định.

Để làm rõ hiện trạng cơ chế kiểm soát gỗ hợp pháp trong quy trình đấu thầu, thực tiễn mua sắm sản phẩm gỗ của các đơn vị sử dụng vốn Nhà nước và gợi ý giải pháp để Chính phủ thực hiện hiệu quả cam kết VPA/FLEGT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các Hiệp hội gỗ VIFORES, FPA, HAWA và Forest Trends tổ chức Hội thảo “Tính hợp pháp của sản phẩm gỗ trong mua sắm công ở Việt Nam: Thực trạng pháp luật, thực tiễn và Thách thức trong thực thi VPA/FLEGT”.

Hội thảo sẽ chia sẻ các kết quả rà soát lần đầu tiên ở Việt Nam về pháp luật và thực tiễn mua sắm công sản phẩm gỗ, tại sao phải bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công cũng như giới thiệu kinh nghiệm quốc tế liên quan. Phần Bàn tròn của Hội thảo thảo luận về cơ chế bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công từ góc nhìn thực tế của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp. Tham gia thảo luận có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Cục Quản lý Đấu thầu và doanh nghiệp.

Vấn đề thảo luận sẽ tập trung vào trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà nước trong bảo đảm đồ gỗ trong mua sắm công là gỗ hợp pháp, cơ chế bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công, doanh nghiệp có vai trò như thế nào và nên làm gì trong bảo đảm gỗ hợp pháp trong các hợp đồng mua sắm công đồ gỗ, v.v...

Thời gian: 8h00 – 11h30 Thứ Năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
Địa điểm: Hội trường 1 – Tầng 7 – Trụ sở VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội (Tòa phía ngoài)