Giống lúa thuần PY2 đã được Bộ NN&PTNT công nhận chính thức tại Quyết định số 2964/QĐ-BNN-TT.

Ảnh: Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.
Ảnh: Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Đây là giống lúa thuần, ngắn ngày, chống chịu tốt với sâu bệnh hại chính, đảm bảo năng suất và chất lượng; đặc biệt là khả năng chống đỗ ngã rất tốt.

Với việc công nhận chính thức giống lúa thuần PY2, Bộ NN&PTNT giao cho Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị có giống lúa mới được công nhận chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến giống lúa mới được công nhận vào sản xuất theo đúng quy định.