Các nhà khoa học Mỹ từ Trung tâm vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian đã đưa ra giả thuyết rằng hiện tượng bùng nổ nhanh chóng sóng radio có thể có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh.

1

Hiện tượng bùng nổ nhanh chóng sóng radio- đó là đơn vị sóng được ghi lại bởi kính thiên văn vô tuyến trong không gian. Thời gian của các vụ nổ phát thanh chỉ là một vài mili giây.

Theo các nhà khoa học, loại sóng có thể bắt nguồn từ ngoài trái đất. Như vậy, theo một trong những nhân viên của trung tâm, Avi Loeb, vụ nổ phát thanh có thể là "hiện tượng rò rỉ " từ máy phát của người ngoài hành tinh.

Để xác nhận lời nói của mình, Loeb lưu ý rằng các vụ nổ là xung vô tuyến cực kỳ mạnh mẽ và lan truyền trên những khoảng cách dài, điều đó tạo ra mối nghi ngờ về nguồn gốc tự nhiên của chúng.

Những vụ nổ phát thanh đầu tiên được ghi nhận vào năm 2007. Cho đến nay, các nhà khoa học không thể đưa ra câu trả lời chính xác, nguồn gốc thực sự của những hiện tượng này là gì.