Tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices (JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được đưa vào danh mục SCIE của Web of Science - ISI. Đây là tạp chí duy nhất hiện nay của Việt Nam có mặt trong danh mục này.

JSAMD được đưa từ danh mục ESCI - tức danh mục các tạp chí mới nổi, chưa có hệ số ảnh hưởng (impact factor) - vào danh mục SCIE với impact factor năm 2019 được dự phóng là 3,2. Tháng 6 hằng năm, SCIE công bố impact factor năm trước của các tạp chí được chỉ mục.

Tính đến thời điểm này, JSAMD là tạp chí duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh mục SCIE.

SCIE (Science Citation Index Expanded hay Danh mục Trích dẫn Khoa học mở rộng) bao gồm hơn 6.500 tạp chí khoa học thuộc 150 chuyên ngành, từ năm 1900 cho đến nay. Những tạp chí này theo mô tả là những tạp chí hàng đầu thế giới về khoa học và công nghệ vì quá trình chọn lọc vào danh mục rất nghiêm ngặt.
Trước đó, vào tháng 12/2015, tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trở thành tạp chí đầu tiên của nước ta được đưa vào danh mục SCIE, với impact factor 1,581 - sau 6 năm xuất bản. Tuy nhiên, do liên quan tới kỹ thuật kiểm tra đạo văn/ trùng lặp của bản thảo trước khi xuất bản các bài báo và tính quốc tế yếu/ sự tham gia của nhiều thành viên người Việt trong Hội đồng biên tập, tháng 12/2016, ANSN bị đưa ra ngoài danh mục này. Đến tháng 1/2019, ANSN được xem xét, đánh giá và chấp nhận đưa trở lại vào ESCI.

JSAMD cũng trở thành tạp chí đầu tiên của Việt Nam được SCImago xếp hạng Q1 về lĩnh vực Vật liệu hồi tháng 6 năm nay. Trong khi đó, 2 lĩnh vực Khoa học vật liệu và Vật liệu sinh học của tạp chí được xếp nhóm Q2.

JSAMD xuất bản 4 kỳ/năm, mỗi kỳ dày khoảng 120 trang, và được phát hành trên hệ thống Science Direct của Nhà xuất bản Elsevier. Tạp chí do GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, làm Tổng biên tập; và GS.TS Phan Mạnh Hưởng, giảng viên Đại học Nam Florida (Mỹ), làm Trưởng ban biên tập.