Sở hữu một bộ não lớn không đảm bảo rằng bạn sẽ có một chỉ số thông minh cao.

Đây là kết quả của một phân tích gộp từ hơn 148 nghiên cứu cho thấy mối liên quan rất yếu giữa kích thước não và chỉ số IQ.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Tâm lý học ứng dụng thuộc Trường ĐH Vienna (Áo) đã đánh giá tổng hợp gần 8.000 người.

Mặc dù có một vài nghiên cứu quan sát thấy khối lượng não lớn ở một số người có chỉ số thông minh cao, nhưng nhìn chung thì mối liên quan này không được nhìn thấy rõ khi phân tích trên số lượng lớn người tham gia.

Thay vào đó, cấu trúc và sự toàn vẹn của não mới đóng vai trò quan trọng cho nền tảng sinh học của chỉ số IQ.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận rằng không có sự khác biệt về điểm số IQ giữa nam và nữ, mặc dù não của nam giới có khuynh hướng lớn hơn não của nữ giới.