GS-TS Đào Tiến Khoa là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cơ bản và tính toán, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.


Sinh năm 1952. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cơ bản và tính toán, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn sâu: Vật lý hạt nhân.

Thành tựu khoa học: Là tác giả, đồng tác giả hơn 100 công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí vật lý hạt nhân quốc tế. Các kết quả nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực: Phản ứng hạt nhân trực tiếp và cấu trúc hạt nhân; phương trình trạng thái chất hạt nhân trong sao neutron; các phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra trong quá trình tiến hoá vũ trụ...

Nhiều công trình nghiên cứu của ông có liên quan trực tiếp tới những thí nghiệm lớn trên máy gia tốc ở các trung tâm vật lý hạt nhân quốc tế như Viện Dubna (Nga), Trung tâm gia tốc ion nặng HMI Berlin và GSI Darmstadt (Đức), Viện nghiên cứu lý hoá Riken (Nhật Bản)…

Giải nhất Nhân tài đất Việt năm 2010 với “Cụm các công trình nghiên cứu phản ứng hạt nhân”.
Email: khoa@vinatom.gov.vn.