Một tác phẩm âm nhạc đặc biệt của nhà soạn nhạc Hy Lạp Vangelis cùng với giọng nói nổi tiếng của Stephen Hawking vừa được truyền tới hố đen gần Trái đất nhất 1A 0620-00 từ một ăng ten đĩa vệ tinh (satellite dish) của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Tây Ban Nha.

Nguồn: Reuters

Hố đen 1A 0620-00 được phát hiện vào năm 1975, nằm cách chúng ta khoảng 3.500 năm ánh sáng. “Đây là một hành động đẹp và mang tính biểu tượng. Nó tạo ra mối liên kết giữa sự hiện diện của cha tôi trên Trái đất, ước mơ đi vào không gian và những khám phá của ông về vũ trụ”, con gái Lucy của Hawking chia sẻ.

Günther Hasinger, giám đốc khoa học của ESA,cho biết:“Thật thú vị khi tưởng tượng rằng giọng nói của Stephen Hawking cùng với âm nhạc của Vangelis sẽ tới hố đen sau 3.500 năm nữa, nơi nó sẽ bị đóng băng tại chân trời sự kiện của hố đen.”